Απέναντι από το θέατρο υπάρχει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ιστορικά κτίρια της πόλης, το παλάτι Granafei Nervegna. Το παλαιότερο τμήμα του χρονολογείται στο 1500 και το όνομά του οφείλεται στις δύο οικογένειες που το κατείχαν. Σήμερα στεγάζονται εδώ οι αίθουσες συνεδριάσεων του Δήμου. Στο διπλανό κτίριο, παλιά έδρα του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου Corte d’Assise, υπάρχει μία αίθουσα που φυλάσσει το τεράστιο κιονόκρανο από λευκό μάρμαρο, που επί αιώνες στεκόταν στη κορυφή της ρωμαϊκής στήλης. Η έκθεση απεικονίζει επίσης την ιστορία του μνημείου και τις φάσεις αποσυναρμολόγησης και αναπαλαίωσής του που ολοκληρώθηκε το 2008.

Σχετικά περιεχόμενα