Το Αρχαιολογικό Πάρκο των Dauni (αρχαίου λαού) είναι μία σημαντική αυτόχθονη περιοχή του 6ου-4ου αιώνα π.Χ. που διατηρεί στοιχεία από την εποχή των Dauni και την ελληνιστική εποχή στην πόλη Ascoli Satriano στο νομό Φότζιας. Ο αρχαιολογικός χώρος αφιερωμένος στον αρχαιολόγο Pasquale Rosario εκτείνεται σε αρκετά εκτάρια και αναπτύσσεται σε δύο περιοχές: τη μνημειακή περιοχή και το λόφο του Serpente (του Φιδιού) που κατοικήθηκε από τα τέλη της Νεολιθικής περιόδου, έγινε σημείο αναφοράς για τις προ-ρωμαϊκές κοινότητες και χρησιμοποιήθηκε ως νεκρόπολη μεταξύ του 6ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Το Αρχαιολογικό Πάρκο άνοιξε στο κοινό το 1995

Σχετικά περιεχόμενα