Το Μουσείο Nicolaiano του Μπάρι, που εγκαινιάστηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2010, συλλέγει τους ιστορικo-καλλιτεχνικούς θησαυρούς που συνδέονται με τη Βασιλική του San Nicola, πνευματική καρδιά της πόλης.
Πράγματι οι αίθουσές του αφηγούνται τη χιλιετή ιστορία της Βασιλικής, τόπου αδιάκοπτης προσέλκυσης προσκυνημάτων από όλο τον κόσμο, μέσω ευρημάτων που σχετίζονται με τον αγαπημένο Άγιο και με τα ιστορικο-καλλιτεχνικά γεγονότα της πόλης κατά τη διάρκεια των αιώνων, ξεκινώντας από τη Βυζαντινή εποχή.
Στις τρεις εκθεσιακές αίθουσες μπορείτε να θαυμάσετε πολύτιμα αντικείμενα όλων των ειδών: πίνακες και ιερατικά άμφια, επιγραφές, περγαμηνές και εικονογραφημένα χειρόγραφα βιβλία από το Αρχείο της Βασιλικής, ακόμη και τιμαλφή από προσφορές παπών, προσκυνητών και επισκόπων όπως επισμαλτωμένα, οικόσημα, λειψανοθήκες, δισκοπότηρα και ασημικά από τον Θυσαυρό του Αγίου.

Σχετικά περιεχόμενα