Βόρεια του Brindisi βρίσκεται μια περιοχή πάνω από 3300 εκτάρια μεταξύ θάλασσας και ξηράς που αποτελεί Φυσικό Καταφύγιο και Προστατευόμενη Θαλάσσια Περιοχή. Ο αρχαίος παράκτιος πύργος έδωσε το όνομά του στην περιοχή μεταξύ θάλασσας και ξηράς, η οποία αποτελεί παράδειγμα προστασίας φυσικής κληρονομιάς καθώς και βιώσιμης χρήσης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση στους υπέροχους βυθούς και στη βλάστηση που φιλοξενεί μια πλούσια πανίδα, διεξάγεται με πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν εκδρομές, snorkeling… τουρισμό σε αρμονία με τη φύση για όλους. Το Καταφύγιο προωθεί την προστασία των γεωργικών παραγωγών της περιοχής και της ελεγχόμενης αλιείας μόνο με παραδοσιακούς μεθόδους.

Σχετικά περιεχόμενα