Ο ΣΤΟΧΟΣ

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης και των δραστηριοτήτων των μικροτέρων λιμανιών, προκειμένου να αναπτύξει τις δραστηριότητές τους, να κατευθύνει τη θαλάσσια κυκλοφορία, ιδίως τα κρουαζιερόπλοια, προς περιοχές που ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά, και να ενισχύσει τις συνδέσεις με τα μεγαλύτερα λιμάνια. Σκοπός είναι, συνεπώς, η ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών και της διασυνοριακής σύνδεσης, στηρίζοντας την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες μικρότερων λιμανιών, εντασσοντάς τα μικρότερα λίμανια στις διασυνοριακές και περιφερειακές συνδέσεις και κατευθύνοντας την θαλάσσια κυκλοφορία, ιδίως των μικρών κρουαζιερών και μεγάλων σκαφών, προς περιοχές που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί από τον τουρισμό κρουαζιέρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις συνδέσεις με τα μεγαλύτερα λιμάνια.

ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Διεθνής ανάλυση της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες στην περιοχή της Απουλίας, με στόχο τον εντοπισμό μιας συγκεκριμένης αγοράς για πιθανούς επενδυτές.
Δημιουργία ορισμένων τουριστικών πάκετων που έχουν σχεδιαστεί και προσαρμοστεί σύμφωνα με την προαναφερόμενη ανάλυση και δημιουργία δραστηριοτήτων που να προσελκύουν αγοραστές που συνδέονται με τον τουρισμό κρουαζιέρας.
Διεθνής προώθηση τουριστικών πακέτων και σχετικών ευκαιριών σχεδιασμού για νέες αφίξεις στα λιμάνια που συμμετέχουν στο έργο, ιδίως για μικρές κρουαζιέρες και μεγάλα σκάφη.

Δημιουργία ενός κοινού εμπορικού σήματος για τον προσδιορισμό των εμπλεκόμενων περιοχών και των πρωτοβουλιών προώθησης που θα ακολοθούν μια κοινή στρατηγική διάδοσης που θα εφαρμοστεί τόσο στις εμπλεκόμενες περιοχές όσο και στις πιο φημισμένες διεθνείς τοποθεσίες.
Υλοποίηση μικρών έργων υποδομής που προορίζονται για την υποδοχή επιβατών, σε όλα τα λιμάνια (Μανφρεντόνια, Μπαρλέττα, Μονόπολι) που διαχειρίζεται η Λιμενική Αρχή της Νότιας Αδριατικής Θάλασσας (AdSP MAM), στο λιμάνι της Καλλίπολης και στο λιμάνι του Γάιου (Παξοί)
Υλοποίηση δραστηριοτήτων διάδοσης και εμπλοκής πιθανών επενδυτών, όπως ναυτιλιακές εταιρείες, πρακτορεία, επιχειρηματίες.
Διοργάνωση μαθημάτων επιμόρφωσης για τους εργαζόμενους του λιμένα, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • Η από κοινού ανάπτυξη του τουριστικού και λιμενικού τομέα, δύο τομείς χαρακτηριστικοί και θεμελιώδεις στις οικονομίες και των δύο χωρών.
  • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής δυναμικής της περιοχής με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερες εγκαταστάσεις υποδοχής στα λιμάνια της Μανφρεντόνιας, του Μονόπολι, της Μπαρλέττας, της Καλλίπολης και των Παξών.
  • Βελτίωση του τουριστικού μάρκετινγκ στα εδάφη του Γκαργκάνο, της κεντρικής Απουλίας, του νότιου Σαλέντο και των νησιών της Κέρκυρας με τις μαρίνες τους.
  • Εποχιακή διόρθωση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και της ροής των επιβατών στις μικρότερες λιμενικές περιοχές.
  • Ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών και βιομηχανιών στις εμπλεκόμενες εδαφικές περιοχές.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Συνολικός προϋπολογισμός € 2.569.590,00 των οποίων::

Ιταλία

€ 1.673.482,00


Ελλάδα

€ 896.108,00


ΕΤΠΑ

€ 2.184.151,50


Ο προϋπολογισμός της Λιμενικής Αρχής της Νότιας Αδριατικής Θάλασσας ανέρχεται σε:

€ 1.058.736,00

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

LB – Λιμενική Αρχή της Νότιας Αδριατικής Θάλασσας
PB2 – Δήμος Καλλίπολης
PB3 –Λιμενική Αρχή Κέρκυρας
PB4 – Εμπορικό Επιμελητήριο Μπάρι
PB5 – Δήμος Παξών

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι Δήμοι Μπαρλέττα, Μονόπολι και Μπρίντιζι, υπό την καθοδήγηση της Λιμενικής Αρχής της Νότιας Αδριατικής Θάλασσας, έχουν το καθήκον να εφαρμόσουν μια εδαφική εκστρατεία μάρκετινγκ με στόχο την προώθηση του εμπορικού σήματος Themis, συνδέοντάς το με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και εμπλέκοντας τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.
Η Ένωση Επιμελητηρίων (Unioncamere) έχει το καθήκον να υποστηρίζει τις δραστηριότητες του εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης με επικεφαλή το Εμπορικο Επιμελητήριο (CCIAA) του Μπάρι.