Το Λαογραφικό Μουσείο Παξών ιδρύθηκε το 1996 και στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κτίριο του 1906 με μοναδική αρχιτεκτονική και εξαιρετική κομψότητα. Το μουσείο, εκτός από τη μεγάλη ποικιλία

καθημερινών αντικειμένων, παραδοσιακών ενδυμάτων και εργαλείων που σχετίζονται με την αλιεία, από την οποία θα κατανοήσει κανείς καλύτερα τη ζωή των κατοίκων των Παξών, φιλοξενεί επίσης προϊστορικά πλάσματα από την ιουρασική περίοδο, καθώς και πυροβόλα όπλα και οπλισμούς από τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.
Μεταξύ των πιο σημαντικών εκθέσεων είναι εκείνη που σχετίζεται με το ψήφισμα του Ιονίου Κοινοβουλίου για την προσάρτηση των Ιονίων Νήσων στο ελληνικό κράτος το 1864 και μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων είναι το βιβλίο στο οποίο ο αυστριακός Αρχιδούκας Luigi Salvatore, που επισκέφτηκε το νήσι το 1884-1885,  περιγράφει τους Παξούς με κάθε λεπτομέρεια.

Σχετικά περιεχόμενα