Το Αρχαιολογικό Μουσείο αναπαράγει την ιστορία της πόλης σε μια έκθεση που αναδεικνύει τα αρχαιολογικά ευρήματα από τους προϊστορικούς χρόνους έως τα τέλη της Ρωμαϊκής εποχής με κεραμικά, χάλκινα και πέτρινα αντικείμενα. Ο εμπορικός ρόλος του λιμανιού και της πόλης, κατά τη διάρκεια των αιώνων, αναδύεται στη διάταξη των εκθεμάτων του μουσείου. Από τους διάφορους ορόφους που συναντάει κανείς στην επίσκεψη, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανακατασκευή ενός σκάφους φορτωμένου με αμφορείς και τα υποβρύχια ευρήματα από χαλκό του 2ου αιώνα π.Χ που κατέληξαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς με πλοίο. Η επίσκεψη περιλαμβάνει επίσης ένα μεγάλο τμήμα με αγάλματα και επιγραφές και, κάτω από την εξωτερική στοά, μια σειρά από κιονόκρανα της ρομανικής περιόδου διακοσμιμένα με ανάγλυφα που προέρχονται από ένα αββείο των Βενεδικτίνων της νορμανδικής εποχής.

Σχετικά περιεχόμενα