Το Εθνικό Πάρκο του Gargano που εκτείνεται σε παραπάνω από 118 χιλιάδες εκτάρια είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιότοπους της Ιταλίας και, επειδή φιλοξενεί μια εξαιρετική βιοποικιλότητα, αποτελεί μία υπέροχη βιολογική όαση.
Αυτό που χαρακτηρίζει το πάρκο είναι η εξαιρετική ποικιλία τοπίων όπου εναλλάσσονται βραχώδεις ακτές με καρστικά οροπέδια, δάση, έρημες στέπες, παράκτιες λίμνες και δασώδη φαράγγια. Στο τμήμα με θέα στη θάλασσα διαδέχονται κατακόρυφες απότομες πλαγιές, παραλίες, κολπίσκοι και έξω από το πάρκο, διαγράφονται στον ορίζοντα τα νησιά Tremiti, με τα υπέροχα τοπία τους.
Το Πάρκο, πολύ πλούσιο σε πανίδα και χλωρίδα, καλύπτει το 35% της συνολικής κληρονομιάς της ιταλικής χλωρίδας, με την μεγαλύτερη ποικιλία ορχιδέων της Ευρώπης.
Η πανίδα επίσης είναι εξαιρετικά πλούσια με το ζαρκάδι του Garganο, σύμβολο του πάρκου, και πολλά άλλα είδη θηλαστικών όπως η νυφίτσα, ο αγριόχοιρος, το πλατώνι, ο τυφλοπόντικας, ο λαγός και η αγριόγατα.
Εκτός από τα θηλαστικά, και τα πουλιά βρίσκουν στο Πάρκο ένα ιδανικό περιβάλλον τόσο πολύ που σε αυτό φωλιάσουν πάνω από 150 είδη.

Σχετικά περιεχόμενα