Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων του Ιστότοπου themis.adspmam.it

Αυτός ο Ιστότοπος συλλέγει από τους Χρήστες του ορισμένα προσωπικά δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες
  • Επικοινωνία με τον Χρήστη
  • Φόρμα Επικοινωνίας
  • Προσωπικά δεδομένα: επώνυμο, e-mail, όνομα, αριθμός τηλεφώνου, επάγγελμα
Αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικές πλατφόρμες
  • Κουμπί Μου Αρέσει (Like) και γραφικά στοιχεία (social widget) του Facebook. Κουμπί Tweet και γραφικά στοιχεία (social widget) τουTwitter
  • Προσωπικά δεδομένα: Cookie˙ Δεδομένα χρήσης
  • Κουμπί YouΤube και γραφικά στοιχεία (social widget) του YouTube
  • Προσωπικά δεδομένα: Δεδομένα χρήσης
Υπηρεσίες πλατφόρμας και φιλοξενίας (hosting)
  • WordPress.com Προσωπικά δεδομένα: διάφοροι τύποι δεδομένων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων της υπηρεσίας
Προβολή περιεχομένων από εξωτερικές πλατφόρμες
  • Γραφικά στοιχεία (social widget) του Instagram Προσωπικά δεδομένα: Cookie˙∙δεδομένα χρήσης
  • Γραμματοσειρές Google Προσωπικά δεδομένα: Δεδομένα χρήσης˙ διάφοροι τύποι δεδομένων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων της υπηρεσίας
Πληροφορίες για επικοινωνία

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:

Ediguida srl
via P. Nenni, 6
84013 Cava de’ Tirreni

E-mail:
info@ediguida.com