Πολιτική για τα Cookies του Iστότοπου themis.adspmam.it

Αυτό το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που επιτρέπουν σε αυτόν τον Ιστότοπο να πετύχει τους στόχους που περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να συλλέγει και να αποθηκεύει πληροφορίες (π.χ. μέσω της χρήσης των Cookies) ή να χρησιμοποιεί πόρους (π.χ. εκτελώντας ένα script) στη συσκευή του Χρήστη όταν εκείνος αλληλεπιδρά με αυτόν τον Ιστότοπο.

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Εργαλεία Παρακολούθησης που διαχειρίζεται απευθείας ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (συνήθως ονομάζονται Εργαλεία Παρακολούθησης “πρώτου μέρους”) και Εργαλεία Παρακολούθησης που ενεργοποιούν υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (συνήθως ονομάζονται Εργαλεία Παρακολούθησης “τρίτου μέρους”). Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο, αυτοί οι τρίτοι έχουν πρόσβαση στα αντίστοιχα Εργαλεία Παρακολούθησης.
Οι Χρήστες μπορούν να λάβουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες, όπως για την παρουσία άλλων Εργαλείων Παρακολούθησης, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων

Δραστηριότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτού του Ιστότοπου και της παροχής της Υπηρεσίας

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα Cookies που συνήθως ονομάζονται «τεχνικά» ή άλλα παρόμοια Εργαλεία Παρακολούθησης για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που είναι απολύτως απαραίτητες για την διασφάλιση της λειτουργίας ή της παροχής της Υπηρεσίας.

Άλλες δραστηριότητες που προβλέπουν τη χρήση Εργαλείων Παρακολούθησης

Βελτίωση της εμπειρίας χρηστών (user experience)

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Εργαλεία Παρακολούθησης για να παρέχει μία εξατομικευμένη εμπειρία χρηστών, επιτρέποντας μία καλύτερη διαχείριση των προσωπικών ρυθμίσεων και την αλληλεπίδραση με δίκτυα και εξωτερικές πλατφόρμες.

  • Αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικές πλατφόρμες
  • Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες
Πώς να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις και να δώσετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας

Οι Χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις σχετικά με τα Εργαλεία Παρακολούθησης απευθείας μέσω των ρυθμίσεων των συσκευών τους – για παράδειγμα, μπορούν να αποτρέψουν τη χρήση ή την αποθήκευση των Εργαλείων Παρακολούθησης.

Επιπλέον, κάθε φορά που η χρήση των Εργαλείων Παρακολούθησης εξαρτάται από τη συγκατάθεσή του, ο Χρήστης μπορεί να δώσει ή να ανακαλέσει αυτήν τη συγκατάθεση, καθορίζοντας τις προτιμήσεις του στην πολιτική για τα Cookies ή ενημερώνοντας αυτές τις προτιμήσεις μέσω του γραφικού στοιχείου ρυθμίσεων παρακολούθησης, εάν υπάρχει.

Χάρη σε συγκεκριμένες λειτουργίες του περιηγητή ή της συσκευής, είναι επίσης δυνατή η κατάργηση των Εργαλείων Παρακολούθησης που έχουν αποθηκευτεί.

Άλλα Εργαλεία Παρακολούθησης που υπάρχουν στην τοπική μνήμη του περιηγητή μπορούν να αφαιρεθούν, διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης.

Πώς να εντοπίσετε τις ρυθμίσεις για τα Εργαλεία Παρακολούθησης

Οι Χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies απευθείας στις πολιτικές των πιο δημοφιλών περιηγητών, όπως Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer κ.λπ.

Οι Χρήστες μπορούν επίσης να διαχειριστούν ορισμένα Εργαλεία Παρακολούθησης για κινητές εφαρμογές απενεργοποιώντας τα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων της συσκευής, όπως ρυθμίσεις διαφήμισης για κινητές συσκευές ή ρυθμίσεις που σχετίζονται γενικά με την παρακολούθηση (οι Χρήστες μπορούν να συμβουλευτούν τις ρυθμίσεις της συσκευής για να βρουν την πιο κατάλληλη) .

Contact Information

Υπεύθυνος επεξεργασία δεδομένων:

Ediguida srl
via P. Nenni, 6
84013 Cava de’ Tirreni

E-mail:
info@ediguida.com

Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας τoυ εντοπισμού των τεχνολογιών παρακολούθησης, οι Χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών στο συγκεκριμένο Ιστότοπο.